Conferinta `Teologia si construirea natiunii in anii ‘ 30`

MACHETA OKK.jpgO  istorie intelectual? ?i politic? autentic?  a interbelicului românesc nu poate neglija una dintre dimensiunile simbolice ?i ideatice esen?iale pentru o societate est-european? –  discursul teologal. Relevarea func?iei politice a acestui discurs, îi contureaz? teologiei un rol important în construc?ia  na?iunii române?ti interbelice.

Conferin?a cu titlul Teologia ?i construirea na?iunii în anii ‘ 30, reprezint? una dintre temele unui proiect de cercetare intitulat ,, Teologie politic? româneasca. O analiza de discurs. 1918-1941.” Tema propus? în cadrul acestei conferin?e descarc? istoriografic una din directiile proiectului si anume analiza in cadrul discursului teologal cu functie politic? a conceptelor/realitate istoric? – ortodoxie, na?iune ?i statul cre?tin.

Conferin?a propune în special o radiografie a raportului ?i conectivit??ii triadei conceptuale ortodoxie, na?iune ?i statul cre?tin, în discursul  unui teolog influent al Bisericii Ortodoxe Române – p?rintele profesor Dumitru St?niloae ?i de asemenea în lucr?rile unui profesor de teologie din interbelic, o voce inconfundabil? în agora cre?tin? – Nichifor Crainic. Tema conferin?ei ?inte?te totodat?, o analiz? a rolului jucat de B.O.R. în perioada interbelic? la efortul intelectual, administrativ ?i politic al statului român, al elitelor sale, de construire a na?iunii române. Oportunitatea acestei investig?ri istoriografice rezid? în revitalizarea în con?tiin?a public? româneasc? de azi a memoriei unor proiecte intelectuale interbelice care conturau în epoc? o solu?ie teologico-politic? ortodox? la problema modernit??ii. Din nefericire, aceast? perspectiv? s-a constituit implicit într-un suport ideologic pentru radicalismele de dreapta.