NOTA EXPLICATIVA REFERITOARE LA BURSELE SOCIALE SI DE MERIT

 

În anul universitar 2017-2018, Facult??ii de Istorie i-a fost alocat pentru bursele sociale ?i de merit un fond în valoare de 165.086 ron.

Potrivit Metodologiei de acordare a burselor, aprobat? de Senatul UB la 28.09.2017, art.37.2, 30% din fondul indicat s-au alocat burselor sociale, însumând 49.770 ron.

Diferen?a de 115.316 ron a revenit burselor de merit.

Criteriul de alocare a burselor de merit la Licen?? I, II ?i III a fost calculul procentual în func?ie de num?rul de studen?i.

Criteriul de alocare a burselor de merit la Master I ?i II pe domenii a fost num?rul masteranzilor înmatricula?i, dup? cum urmeaz?:

·       1-10 masteranzi – 1 burs?

·       11-20 masteranzi – 2 burse

·       21-25 masteranzi – 3 burse

·       26-30 masteranzi – 4 burse

·       Peste 31 masteranzi – 5 burse

Valoarea burselor este:

·       Burs? social?: 630 ron/lun?

·       Burs? de merit I: 735 ron/lun? pentru Licen?? I, Master I

·       Burs? de merit II: 840 ron/lun? pentru Licen?? II ?i III, Master II

Condi?ii pentru acordarea burselor:

·       Cerere individual? (cf. Art. 7 din Metodologia indicat?)

·       Dosar cu documente justificative pentru bursa social?

·       Statut de integralist – pentru bursa de merit

·       Statut de promovat prin credite – pentru bursa social?

·       Rezultatul ob?inut la examenul de burs? – pentru bursa de merit Master II

Criterii de departajare pentru bursa de merit Master I în caz de medii egale:

·       Media general? a anilor de studiu

·       Media anului III de studiu

Criterii de departajare pentru bursa de merit Master II în caz de rezultate identice la examen:

·       Media anului I master

·       Media de admitere la master