Marele Congres International al Limbii Turce

120 de speciali?ti str?ini la 
cel de -al  XII-lea Mare Congres Interna?ional al Limbii Turce 
g?zduit de Facultatea de Istorie 

 

AL XII-LEA MARE CONGRES INTERNA?IONAL AL LIMBII TURCE (1).jpg

Mar?i, 26 septembrie, Facultatea de Istorie prin Centrul de Studii Turce a fost gazda Congresului interna?ional al limbii turce, eveniment aflat la cea de a dou?sprezecea edi?ie ?i organizat de Universitatea Bilkent Ankara, Institutul Yunus Emre, Centrul Cultural Turc Bucure?ti, Funda?ia de Cooperare ?i Solidaritate între Turcia ?i Azerbaidjan ?i Universitatea din Bucure?ti.

Cuvântul de bun venit din partea Universit??ii din Bucure?ti a fost transmis de conf.dr. Sorin Costreie, prorector, în prezen?a conf.dr. Florentina Ni?u, decanul Facult??ii de Istorie. La ceremonia de deschidere a congresului,  desf??urat? în Amfiteatrul Iorga al Facult??ii de Istorie, s-au mai adresat participan?ilor E.S. Osman Koray Erta?, ambasadorul Republicii Turcia la Bucure?ti, dr. ?eref Ate?, pre?edintele Institutului Yunus Emre Ankara, dr. Rasim Özyürek, pre?edintele Adun?rii generale a Universit??ii Bilkent, dr. Enver Hasanoglu, pre?edintele Funda?iei de Cooperare ?i Solidaritate între Turcia ?i Azerbaidjan ?i dl. Tuna Balkan, directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” Bucure?ti.

Reuni?i în ?ase sec?iuni simultane, cei 120 de speciali?ti din Turcia, Azerbaidjan, Bosnia Hertezegovina ?i România au dezb?tut teme variate de turcologiei, precum studii de lingvistic? general?, evolu?ia cronologic? a limbilor, studii de lingvistic? comparat?, dialectologie istoric? ?i modern?,  gramatic?, etimologie, lexicologie ?i pedagogie.

Dup? ceremonia de deschidere, la invita?ia lect. univ.dr. Silvana Rachieru, istoric, dl. prorector Sorin Costreie a discutat la sediul Centrului de Studii Turce împreun? cu  E.S. Osman Koray Erta?, ambasadorul Republicii Turcia la Bucure?ti ?i dr. ?eref Ate?, pre?edintele Institutului Yunus Emre Ankara despre posibilit??ile de înt?rire a cooperarii academice în vederea form?rii de tineri speciali?ti în istoria rela?iilor româno-turce. La întâlnire s-au al?turat ?i reprezentan?i ai Centrului Cultural Turc din Bucure?ti, ai Agen?iei de Cooperare ?i Colaborare Turc?-TIKA, ai uniunilor oamenilor de afaceri turci din România.

Centrul de Studii Turce (CST) este unul dintre centrele de tradi?ie din spa?iul academic românesc, care a intrat recent în al treilea deceniu de via?? la Facultatea de istorie a Universit??ii din Bucure?ti. În anul 2016 a fost renovat ?i dotat cu sprijinul Agen?iei de Cooperare ?i Colaborare Turc?-TIKA. CST organizeaz? evenimente ?tiin?ifice dedicate istoriei, culturii ?i civiliza?iei otomane ?i turce. De?ine o bibliotec? proprie de specialitate ?i g?zduie?te cursuri ?i seminarii pentru studen?i la nivel de licen??, masterat ?i doctorat.