In atentia doctoranzilor inmatriculati in anul I (2016-2017)

COLOCVIUL DE TRECERE ÎN CICLUL II DE STUDII UNIVERSITARE VA AVEA LOC  ÎN DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2017, ORA 10,00.

PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI DE TRECERE ÎN ANUL  II SUNT NECESARE:

–       CENTRALIZATORUL DE NOTE, COMPLETAT CONFORM PROGRAMEI DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 ÎNSO?IT DE CATALOAGE ?I AVIZAT DE COORDONATORUL ?TIIN?IFIC;

–       PREZENTAREA PROIECTULUI DE CERCETARE ?TIIN?IFIC?;

PARTICIPAREA ESTE OBLIGATORIE PENTRU TO?I DOCTORANZII  ÎNMATRICULA?I  LA  01  OCTOMBRIE 2016.