Licenta septembrie 2017

Studen?ii din anul III, ciclul licen?? care au restan?e ?i care doresc s? sus?in? examenul de licen?? în septembrie 2017, sunt ruga?i s? trimit? o cerere adresat? Dnei. Decan Conf. Univ. Florentina NI?u în care s? specifice titlurile cursurilor la care au restan?e ?i numele profesorilor titulari ai cursurilor respective, la adresa: secretariat@istorie.unibuc.ro pân? la data de 25 august.