Confirmare locuri candidati admisi la taxa

Confirmarea locului pentru candida?ii admi?i la tax? se va face prin achitarea taxei de 500 lei la:

– casieria Universit??ii din Bucure?ti (Bd. Kog?lniceanu nr. 36–46, cl?direa Rectoratului – demisol)

– în contul nr. RO92RNCB0076010452620301, deschis la BCR ;

Chitan?a se va depune la secretariatul Facult??ii de Istorie, în perioada 24-27 iulie 2017, astfel:

Luni: 9.00-14.00

Mar?i: 9.00-14.00

Miercuri: 9.00-14.00

Joi: 9.00-11.00

Pentru plata în contul BCR, dovada pl??ii va fi trimis? pe adresa de mail a secretariatului facult??ii (secretariat@istorie.unibuc.ro).

Suma depus? pentru confirmarea locurilor reprezint? parte din taxa anual? de studiu.

Candida?ilor admi?i care achit? o parte din taxa de studiu ?i care ulterior doresc s? se retrag?, nu li se mai restituie suma depus?.

Candida?ii admi?i la tax? care nu vor respecta programul anun?at pentru confirmarea locurilor de la tax?, î?i vor pierde locul.

În urma renun??rii unora dintre candida?ii admi?i pe locurile de la buget, pot ap?rea locuri disponibile pentru cei care sunt pe listele de la tax? ?i care au confirmat prin depunerea chitan?ei la secretariat. În cazul în care un candidat aflat pe locurile cu tax? trece pe locuri subven?ionate de la buget, i se va restitui suma depus? pentru confirmarea locului, dup? înmatricularea în anul I. Generarea unui nou clasament se va face în data 27.07. 2017.

RETRAGEREA DOSARELOR – se face pe baza legitima?iei de concurs ?i a actului de identitate, conform programului anun?at mai sus.