Anunt concurs bursa Alexandrina Ungureanu

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti ?i Asocia?ia Alumni a Universit??ii din Bucure?ti anun?? scoaterea la concurs a Burselor Alexandrina Ungureanu, finan?ate din dona?ia Manuela Ungureanu. Bursele se adreseaz? masteranzilor ?i au durata de 1-2 ani, în func?ie de perioada în care este înmatriculat la studiile de master c??tig?torul.

Aceste burse sprijin? o cercetare de arhiv? sau de istorie oral? legat? de prezen?a si activit??ile armatei române în mun?ii Tatra, în timpul celui de-al doilea r?zboi mondial.

Anul acesta se va acorda o singur? burs?, începând cu luna septembrie 2017.

Cuantumul bursei este de 1200 RON/lun?.

Dosarul candidatului/candida?ilor va con?ine:

  • CV-ul aplicantului;
  • 2 scrisori de recomandare din partea profesorilor cu care a lucrat în ultimii ani;
  • Planificarea activit??ilor în cadrul proiectului de cercetare, cu justificarea aplic?rii lui la tema anun?at?.

Perioada de depunere a aplica?iilor: 19 iulie – 28 iulie 2017, la secretariatul Facult??ii de Istorie (Luni – Vineri, 10.00-12.00)

Sus?inerea interviului: 31 iulie 2017, orele 11.00

Afi?area rezultatelor: 1 august 2017, pe site-ul Facult??ii de Istorie

Pentru informa?ii suplimentare: secretariat@istorie.unibuc.ro