Anunt practica arheologica

Studen?ii care doresc s? fac? practica arheologic? sub coordonarea domnului Ioan Opri? sunt ruga?i s? îl contacteze pe email la adresa: ioan_opris@yahoo.com

Studen?ii/masteranzii interesa?i s? fac? practic? pe ?antierul arheologic de la Adamclisi sint ruga?i s? îl contacteze pe e-mail pe dl. prof. Alexandru Barnea.

În aten?ia studen?ilor care fac practica de specialitate la Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”. Coordonatorul practicii este doamna Irina Achim ?i trebuie contactat? la adresa de email achimirina@yahoo.com