Call for Papers – Revista CICSA

Centrul de Istorie Comparat? a Societ??ilor Antice (CICSA) lanseaz? apelul la contribu?ii pentru Revista CICSA online, Serie Nou?, anul III/2017.

Tematica acestui num?r al revistei are în vedere subiecte de cercetare care trateaz? “Jaful, Corup?ia ?i Abuzul”, subiectele principale ale Sesiunii Anuale de Comunic?ri ?tiin?ifice CICSA, edi?ia a V-a, din 21-22 aprilie 2017. Sunt acceptate ?i articole care se încadreaz? în alte arii de interes ale CICSA, cu prec?dere perioada antic?.


Articolele trebuie s? fie redactate în limbi de circula?ie interna?ional? ?i vor fi alese spre publicare în urma unui proces de blind peer review. Termenul limit? pentru trimiterea articolelor este 1 octombrie 2017.

Adresele de mail la care materialele pot fi trimise: d_mihut@yahoo.com sau corina.steflea@yahoo.com.

Sunt acceptate ?i recenzii sau note de lectur?.

Normele de redactare se afl? pe blog-ul CICSA ?i pot fi consultate aici.

Toate materialele trimise trebuie s? respecte normele de redactare.

Numerele anterioare ale Revistei sunt disponibile aici.