Alegeri Consiliul Studiilor Universitare de DoctoratIn vederea desfasurarii alegerilor din octombrie2016, Consiliul SDI a stabilit urm?toarele:

?7 este numarul de membri ai Consiliului ?colii Doctorale in mandatul 2016- 2021, prin aplicarea prevederilor art.9(1) si (2) din Regulamentul institu?ional de organizare ?i func?ionare a programelor de studii universitare de doctorat in functie de numarul de conducatori de doctorat de la data de 1 octombrie 2016.

?Lista conducatorilor de doctorat care au drept de a alege si de a fi alesi in cadrul scolii doctorale ( sunt titulari ai Universitatii din Bucuresti in anul universitar 2016/2017 ) este urm?toarea: Prof. Lukács ANTAL, Prof. Florin MULLER; Prof. Bogdan MURGESCU, Prof. Mirela MURGESCU, Prof. Gheorghe Vlad NISTOR, Prof. Viorel PANAITE, Prof. Mihai Sorin R?DULESCU, Prof.Mihai-R?zvan UNGUREANU, Prof. Lauren?iu VLAD.

?Comisia electoral? este alc?tuit? din: Conf. dr. Ioan Opri?, prodecan al Facult??ii de Istorie; drd.Radu Dipratu; dna ?tefania Cercel, membr? a Secretariatului Facult??ii de istorie.

?Intervalul orar in care se depun candidaturile in zilele de 26-30septembrie 2016 este: 10- 14.

?Data si locul alegerilor: 11 octombrie 2016, Sala de Consiliu a Facult??ii de Istorie.

Prof.dr. Viorel Panaite Director Scoala Doctoral? de Istorie