Saptamana de orientare la Facultatea de Istorie

Luni, 3 octombrie

 • Orele 10.30 – Deschiderea anului universitar. Cuvânt de bun-venit: decanul Facult??ii de Istorie, conf. univ. dr. Florentina Ni?u. Invitat special domnul prof. univ. dr. Lauren?iu Vlad, ministru secretar de stat la M.E.N.C.S. (Amf. Iorga, etaj I)
 • Orele 12.00 – Studentii anului II pot lua legatura cu tutorele de an (lect. dr. Liviu Damian) la sala 105
 • Orele 12.30 – Prelegere inaugural?: Aspecte generale ale istoriografiei române?ti contemporane – conferen?iar: academician dr. Victor Spinei, vicepre?edintele Academiei Române (Amf. Iorga, etaj I)
 • Orele 11.45 – ?edin?? de orientare pentru studen?ii programului Istoria Artei. Întâlnire cu profesorii (Amf. Pârvan, etaj III)
 • Orele 12.30 – Prelegere inaugural?: Statutul artistului în România de ast?zi – conferen?iar: prof. univ. dr. Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii (Amf. Pârvan, etaj III)
 • Orele 13.30 – ?edin?? de orientare pentru studen?ii programului RISE – lect. univ. dr. Bogdan Antoniu (Amf. Iorga, etaj I)
 • Orele 14.00 – Dezbatere: Arti?ti ?i Curatori (Amf. Pârvan, etaj III)
 • Orele 14.00 – Bienala interna?ional? de art? contemporan? de la Bucure?ti – conferen?iar: dr. Eugen R?descu, curator, Galeria Pavilion
 • Orele 15.00 – Deschiderea anului universitar pentru studen?ii programului RISE cu participarea ministrului Afacerilor Externe, domnul Laz?r Com?nescu, (Amf. Iorga, etaj I)
 • Orele 15.00 – MORA Emerging: Tineri arti?ti întâlnesc tineri curatori (invita?i: Grupul de arti?ti ai centrului M.O.R.A. (More Oportunities for Romanian Artists)

Mar?i, 4 octombrie

 • Orele 10.30 sedinta de orientare pentru programul Istorie realizata de lect.dr Marian Coman, la finalul careia studentii de anul I vor avea intalnire cu tutorele anului I (lect.dr. Alexandra Tarlea). – amf. Condurachi
 • Orele 12.15 – ?edin?? de prezentare a programului RISE. Întâlnire cu profesorii (Amf. Iorga, etaj I)
 • Orele 12.30 – Prezentarea cercurilor studen?e?ti din Facultatea de Istorie (Cercul de Studii Medievale, Cercul de Istorie Militar?, Cercul de Studii Muzeale, Cercul de Istorie Contemporan?, Cercul de Economie ?.a.) (Amf. Condurachi, etaj IV)
 • Orele 15.00 – Prezentare A.S.I.D. (Asocia?ia Studen?ilor la Istorie „Dacia”) (Amf. Condurachi, etaj IV)
 • Orele 17.00 – Lansarea Asocia?iei Alumni Istorie; în cadrul evenimentului va avea loc ?i lansarea volumului Istorie ?i istorici la Universitatea din Bucure?ti. Dimensiuni institu?ionale – proiecte intelectuale – coordonatori volum: Florentina Ni?u, Florin Müller, Remus Nic? (Amf. Iorga, etaj I)

Miercuri, 5 octombrie

 • Orele 10.00 – Tur ghidat la institute interna?ionale asigurat de lect.univ.dr. Marian ?tef?nescu (întâlnire în holul Facult??ii de Istorie la orele 10.00)
 • Orele 12.00 – Vizit? ghidat? la Muzeul Na?ional de Art? (întâlnire în curtea muzeului; obligatoriu pentru anul I – Istoria Artei)
 • Orele 15.00 – Tur ghidat la Biblioteca Na?ional? a României (întâlnire în holul Facult??ii de Istorie la orele 14.15)

Joi, 6 octombrie

 • Orele 12.00 – Tur ghidat la Biblioteca Na?ional? a României (întâlnire în holul Facult??ii de Istorie la orele 11.15)
 • Orele 14.00 – Tur ghidat la Palatul Prim?verii (întâlnire în holul Facult??ii de Istorie la orele 13.00; costul biletului de intrare este 15 lei)


Vineri, 7 octombrie

 • Orele 12.30 – Tur ghidat la Muzeul Na?ional de Istorie a României (întâlnire în holul Facult??ii de Istorie la orele 12.00)
 • Orele 15.00 – Tur ghidat prin centrul istoric al Bucure?tiului cu dr. Anita Sterea de la Funda?ia Calea Victoriei (întâlnire în holul Facult??ii de Istorie)