Conferinta MNAR – M?riti? sau meserie? Femeile, familia ?i afirmarea în spa?iul public al României moderne

Muzeul Na?ional de Art? al României v? invit? s? participa?i miercuri, 24 martie 2016, orele 16.30, la conferin?a M?riti? sau meserie? Femeile, familia ?i afirmarea în spa?iul public al României moderne, sus?inut? de Nicoleta Roman.

Participarea se face pe baz? de programare la telefon 021.314.81.19 sau prin e-mail

Conferin?a î?i propune s? prezinte o incursiune în istoria femeii din România modern?, punând accent pe op?iunile de via?? ?i modalit??ile de afirmare ale acesteia în spa?iul public. De la primii pa?i ai unei form?ri profesionale pân? recunoa?terea public? a valorii ei: femei de rând, femei cu nume, femei cu talent. Toate suprinse într-o lupt? pentru familie, supravie?uire financiar? ?i statut. la programari@art.museum.ro. Se pl?te?te biletul de acces în expozi?ie (10 lei).

Nicoleta Roman este cercet?toare în cadrul Institutului de Istorie ?Nicolae Iorga?, istoric, specialist în istoria secolului al XIX-lea ?i în domenii ale istoriei sociale ?i a mentalit??ilor precum istoria femeii, istoria familiei ?i a copil?riei, istoria educa?iei ?i a asisten?ei sociale. Ultima sa lucrare, ?Dezn?d?jduit? muiere n-au fost ca mine?. Femei, onoare ?i p?cat în Valahia secolului al XIX-lea, a ap?rut recent la editura Humanitas.

Mai multe detalii puteti afla din comunicatul de pres? ata?at.