Invitatie la vernisajul expozitiei realizate de CNSAS

Consiliul Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii ?i Filarmonica „George Enescu” Bucure?ti, în colaborare cu Funda?ia Konrad Adenauer ?i Forumul Democrat al Germanilor din România-Regiunea Extracarpatic? v? adreseaz? invita?ia de a participa la vernisajul expozi?iei realizate de CNSAS:

”CU FA?A, ÎN SPATELE SÂRMEI GHIMPATE…Deportarea etnicilor germani în URSS – o istorie documentar?, care va avea loc miercuri, 27 ianuarie 2016, ora 11.00, în foaierul Ateneului Român, din strada Franklin, nr. 1-3, Bucure?ti.

Evenimentul va fi urmat de o dezbatere ?tiin?ific? cu tema: RECURS LA MEMORIE – 71 de ani de la tragedia germanilor din România, în intervalul orar 12.00-13.00.

Invita?i speciali: Werner Hans Lauk, ambasador, ?eful Misiunii Republicii Federale Germania la Bucure?ti Andrei Dimitriu, Directorul Filarmonicii „George Enescu” Bucure?ti Drago? Petrescu, Pre?edintele Colegiului Consiliului Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii Sven-Joachim Irmer, Directorul Fundatiei Konrad Adenauer din România ?i Republica Moldova Klaus Fabritius, Pre?edintele Forumului Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatic?

Documentele prezentate în aceast? expozi?ie fac parte din fondul Documentar ?i Informativ aflat în arhiva CNSAS. Din punct de vedere cronologic, documentele expuse au fost emise începând cu toamna anului 1944 ?i pân? la sfâr?itul anului 1956, perioad? ce reflect? transform?rile care au loc la nivel institu?ional în România, prin titulatura emitentului ?i a destinatarului, respectiv a Jandarmeriei, Poli?iei de Siguran??, Direc?iei Generale a Securit??ii Poporului, Direc?ia General? a Securit??ii Statului. De asemenea, din punct de vedere al reprezent?rii teritoriale, documentele au fost selectate astfel încât s? fie acoperite toate zonele României în care tr?iau etnici germani. Temele centrale ale expozi?iei: Conven?ia de Armisti?iu – septembrie 1944, preliminariile ?i ordinele deport?rii; reac?ii interne ?i interna?ionale; reflectarea în pres? a ridic?rii nem?ilor; modul de desf??urare a deport?rilor; abuzuri; triere, eschiv?ri, sinucideri; deta?amentele de munc? din România; consecin?ele deport?rii; starea de spirit a etnicilor germani în anii care au urmat deport?rii; situa?ii numerice, statistici ?i tabele cu privire la etnicii germani deporta?i în URSS; scrisori din lag?re; repatrierea din URSS; revenirea prin Germania; supravegherea continu? ?.a.