Anunt restante

Acest anunt este valabil pentru studentii anilor terminali (anul III licenta si anul II master)

Studentii si studierea arhivelor CNSAS

Joi 14 ianuarie 2016, începând cu orele 16.00 la Sala de Consiliu a Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, Consiliul Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii (C.N.S.A.S.) vine acas? la studen?ii Facult??ii de Istorie – Universitatea din Bucure?ti Vor avea Citeste mai mult