Școala Doctorală de Istorie

Înscrierile pentru examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Istorie se vor face în perioada 1-13 septembrie 2021 la secretariatul Facultății de Istorie. Examenul de admitere se va susține online în data de 16 septembrie 2021, orele 14.00, conform Metodologiei de admitere.

Program înscrieri

Luni-Vineri, orele 9.00-14.00

Rezultate Admitere …………….

Urmare ședinței CSUD, au fost validate următoarele rezultate la admiterea ………………….

Colocviul de admitere la doctorat va avea loc…………………………
Inscrierea candidaților se va face la secretariatul facultății, iar la dosar
trebuie să se depună și un CD, care să conțină următoarele documente:

 • memoriu de activitate ştiintifică ;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme ( în scris) în concordanţă cu domeniul
  conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza
  căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă ) şi foaia matricolă/
  supliment la diploma ;
 • diploma de master studii aprofundate şi foaia matricolă
  /supliment la diplomă . Absolvenţii de master din anul în care se
  susține examenul pentru doctorat, pot depune la dosar adeverinţa
  de absolvire a studiilor de masterat.

Taxe

TAXA DE ÎNSCRIERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT – 300 lei;
TAXA DE ȘCOLARIZARE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT – 6000 lei /an;

Anunturi

FAQ

 • Unde găsim informații despre studiile doctorale?

Pe site-ul Facultății de Istorie, secțiunea Școala Doctorală de Istorie, unde sunt afișate Regulamentul ȘDI și Ghidul de redactare a tezelor de doctorat

 • Cui adresăm întrebări în caz de nelămuriri privind studiile doctorale?

Conducătorului de doctorat și Secretariatului Școlii doctorale din cadrul UB

 • Care este diferenţa între rapoartele lunare şi rapoartele de progres?

Rapoartele lunare sintetizează acumulările din timpul unei luni de zile. Rapoartele de progres sintetizează acumulările de pe durata unui an. Ambele sunt prezentate conducătorului de doctorat spre aprobare și semnare.

 • Există un formular tip pentru rapoartele de progres?

Nu.

 • Rapoartele de progres trebuie predate la secretariat sau prezentate comisiei?

Rapoartele de progres trebuie prezentate (sau trimise prin e-mail) conducătorului de doctorat și membrilor comisiei de îndrumare (cf. H.G. 681/2011, art.64), care vor face recomandările de rigoare, în cazul în care doresc acest lucru. Rapoartele sunt predate la Secretariat după ce conducătorul de doctorat este de acord cu ele și le semnează.

 • Când se susţin referatele pentru anul II (până la sfârşitul semestrului sau până la 30 septembrie)?

Până la 30 septembrie.

 • Care este procedura de trecere dintr-un an în altul? De fiecare dată se susţine un colocviu/proiect de cercetare ştiinţifică?

Colocviul/proiectul de cercetare ştiinţifică se susține numai la sfârșitul primului an de doctorat (în septembrie).
Se poate trece dintr-un an în altul prin îndeplinirea până la 30 septembrie a obligațiilor din anul precedent.

 • În cazul prelungirii cu taxa care e procedura efectivă şi condiţiile, în afară de faptul că se achită 3000 lei/semestru?

Se redactează o cerere adresată domnului Rector, avizată de conducătorul de doctorat în care se motivează convigător necesitatea prelungirii studiilor doctorale. Acesta o va semna, urmând să ajungă la Directorul Școlii Doctorale de Istorie, pentru avizul acestuia.

Totodată, vă atenționăm că nivelul taxei se poate schimba prin hotărâre a Senatului Universității din București. Astfel, în anul 2018/2019 taxa pentru un an de studii de doctorat a fost 6000 lei/an. În cazul în care prelungirea este acordată pentru un număr diferit de luni, taxa va fi calculată doar pentru numărul respectiv de luni, prin raportare la faptul că un an universitar are 12 luni.

De asemenea, atenționăm asupra faptului că după 1 octombrie 2014, în situațiile de prelungire și respectiv întrerupere a studiilor de doctorat va fi încheiat un contract adițional la contractul de studii de doctorat.

 • Când şi în ce mod primim concret confirmarea faptului că teza nu este plagiată, apoi “unda verde” pentru a planifica şi pregăti susţinerea tezei ?

Citiți Minuta ședintei CSUD din 02 aprilie 2014 și Proceduri privind ,,Controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat” (ambele afișate pe site-ul Școlii doctorale de istorie).

 • Pe ce perioadă se poate cere prelungirea studiilor doctorale?

Perioada pentru care puteti solicita prelungirea studiilor poate fi de la o lună pana la 24 de luni, astfel încât durata întreruperilor și prelungirilor sa nu depaseasca 2 ani.

 • În ce condiții se poate acorda perioada de grație?

Perioada de grație poate fi acordata numai dupa ce doctorandul și-a îndeplinit obligațiile prevazute in Programul de cercetare științifică, însemnând susținerea și promovarea rapoartelor/referatelor din cadrul acestuia.

 • Care este termenul pentru depunerea lucrărilor la secretariat de către doctoranzii din anul III care au finalizat teza (iunie sau septembrie)?

Termenul pentru depunerea oficială la secretariat, cu referatul de acceptare al conducatorului de doctorar și tot ce mai trebuie, este 30 septembrie.

 • De cand se poate începe susținerea tezelor?

Susținerea unei teze poate avea loc dupa 2 luni sau mai mult de la depunerea oficială (dureaza cel putin o saptamana numirea comisiei, apoi referenții au interval legal o lună, apoi se fixeaza data care trebuie să ia în considerare un interval minim de afișare etc.)

 • Daca lucrarea nu este finalizată (însa cele 3 referate sunt realizate și susținute), se poate obține o prelungire a termenului de sustinere? In acest caz lucrarea trebuie predata in starea in care este, urmand ca ulterior sa fie completata?

Daca sunt sustinute toate referatele, dar teza nu este gata, se poate solicita o perioada de gratie de pana la 2 ani. Perioada de gratie nu se plateste. Se poate solicita si prelungire (max. 2 ani), dar in acest caz doctorandul trebuie sa plateasca taxa. In nici unul dintre aceste 2 cazuri, teza nu se predă inainte, ci se depune in forma completa, principial finală.