Programul prezent?rilor #Sesiunea anual? CICSA 2018

Centrul de Istorie Comparat? a Societ??ilor Antice anun?? desf??urarea lucr?rilor sesiunii anuale, cu tema: “SPA?IU, TIMP, MEMORIE”, în zilele de 20 ?i 21 aprilie 2018, în cadrul Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, amf. V. Pârvan, etajul III.