Sesiunea de comunicari stiintifice ANISTUD

Academiei Na?ional? de Informa?ii Mihai Viteazul, anun?? organizarea Sesiunii de Comunic?ri ?tiin?ifice studen?e?ti ANISTUD, cu tema: Identitate, Securitate ?i Parteneriate: 100 de ani de la Marea Unire, eveniment ce se va desf??ura în perioada 19-21 aprilie 2018, la sediul ANIMV, ?oseaua Od?i, nr. 20, sector 1, Bucure?ti.

Conferinta Internationala a studentilor CADET-NAV

Academia Navala Mircea cel B?trân, anunta organizarea celei de-a 40-a edi?ie a Conferin?ei Interna?ionale a studen?ilor CADET-NAV 2018, eveniment ce se va desf??ura în perioada 19-21 aprilie 2018, la Constan?a.