Confirmare locuri candidati admisi la taxa

onfirmarea locului pentru cadida?ii admi?i la tax? se va face prin achitarea taxei de 500 lei la:

– casieria Universit??ii din Bucure?ti (Bd. Kog?lniceanu nr. 36–46, cl?direa Rectoratului – demisol)

– în contul nr. RO92RNCB0076010452620301, deschis la BCR ;

Chitan?a se va depune la secretariatul Facult??ii de Istorie, în perioada 24-27 iulie 2017, astfel: