Anunt concurs bursa Alexandrina Ungureanu

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti ?i Asocia?ia Alumni a Universit??ii din Bucure?ti anun?? scoaterea la concurs a Burselor Alexandrina Ungureanu, finan?ate din dona?ia Manuela Ungureanu. Bursele se adreseaz? masteranzilor ?i au durata de 1-2 ani, în func?ie de perioada în care este înmatriculat la studiile de master c??tig?torul.