Comunicat de pres?

Mar?i, 25 aprilie 2017, s-a desf??urat la Universitatea din Bucure?ti conferin?a de închidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României”.