Conferinta de inchidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Nationale ale Romaniei”

Universitatea din Bucure?ti organizeaz? Mar?i, 25 Aprilie 2017, conferin?a de închidere a proiectului ”Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Na?ionale ale României”, implementat de Universitatea din Bucure?ti în parteneriat cu Arhivele Na?ionale ale României, Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca ?i Arhivele Na?ionale ale Norvegiei în perioada Decembrie 2014 – Aprilie 2017 în cadrul Programului PA16/RO12 ”Conservarea ?i revitalizarea patrimoniului cultural ?i natural”, finan?at prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.