Alegeri Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

In vederea desfasurarii alegerilor din octombrie2016, Consiliul SDI a stabilit urm?toarele: ?7 este numarul de membri ai Consiliului ?colii Doctorale in mandatul 2016- 2021, prin aplicarea prevederilor art.9(1) si (2) din Regulamentul institu?ional de organizare ?i func?ionare a programelor de Citeste mai mult

Rezultate cazare an universitar 2016-2017

Anun? rezultate cazare an universitar 2016-2017

Repartizarea locurilor s-a f?cut pe baza centralizatoarelor primite de la secretariatul Facult??ii de Istorie, în data de 21-09-2016 (licen??, master, doctorat).

Anunt important – ADMITERE MASTERAT

În aten?ia candida?ilor admi?i pe locurile cu taxa pentru ciclul II – studii universitare de master.
În urma redistriburii finale din septembrie candida?ii admi?i la taxa au fost repartiza?i la buget cu excep?ia candida?ilor care au mai urmat un master la aceea?i form? de înv???mânt.
Candida?ii admi?i la buget sunt ruga?i s? aduc? actele în original pentru confirmarea locului astfel:
Joi 22.09.2016: 09.00 – 14.00
Vineri 23.09.2016: 09 – 13.00
Luni 26.09.2016: 09 – 14.00

Rezultate Admitere – Septembrie 2016

Confirmarea locului pentru cadida?ii admi?i la tax? se va face prin achitarea a 500 LEI la Casieria Universit??ii (Bd. Kog?lniceanu nr. 36 – 46, Cl?direa Rectoratului – demisol) cu men?iunea „tax? pentru Facultatea de Istorie”. Chitan?a se va depune la Citeste mai mult