Conferintele Facultatii de Istorie

01.03.2017 10:21

Facultatea de Istorie şi Asociaţia Română de Istorie Socială vă invită la conferinţa

Traumă, strategii de supravieţuire şi probleme de reintegrare socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din R.S.S. Moldovenească”.

Invitaţi:
- conf.dr. Florentina Niţu, decan al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti;
- conf.dr. Ioan Opriş, prodecan al Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti;
- prof.univ.dr.hab. Anatol Petrencu, Universitatea de Stat din Moldova;
- conf.dr. Virgiliu Bîrlădeanu, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
- conf.dr. Ludmila D. Cojocaru, Universitatea de Stat din Moldova;
- conf.dr. Lidia Pădureac, Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi.

Moderator: lect.dr. Alexandru-Murad Mironov, Universitatea din Bucureşti şi Asociaţia Română de Istorie Socială.

Evenimentul va prezenta rezultatele programului de stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din R.S.S. Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953", desfăşurat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei şi trei centre universitare în localităţile din nordul, centrul şi sudul Republicii Moldova.

Întâlnirea se va desfăşura joi, 2 martie 2017, de la ora 15, la Sala de Consiliu a Facultăţii de Istorie, etajul 1, Holul de Marmură.