Conferintele Facultatii de Istorie

Conferin?ele Facult??ii de Istorie

Facultatea de Istorie ?i Asocia?ia Român? de Istorie Social? v? invit? la conferin?a
„Traum?, strategii de supravie?uire ?i probleme de reintegrare social? în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din R.S.S. Moldoveneasc?”.

Invita?i:
– conf.dr. Florentina Ni?u, decan al Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti;
– conf.dr. Ioan Opri?, prodecan al Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti;
– prof.univ.dr.hab. Anatol Petrencu, Universitatea de Stat din Moldova;
– conf.dr. Virgiliu Bîrl?deanu, Institutul de Istorie, Academia de ?tiin?e a Moldovei;
– conf.dr. Ludmila D. Cojocaru, Universitatea de Stat din Moldova;
– conf.dr. Lidia P?dureac, Universitatea „Alecu Russo” din B?l?i.

Moderator: lect.dr. Alexandru-Murad Mironov, Universitatea din Bucure?ti ?i Asocia?ia Român? de Istorie Social?.

Evenimentul va prezenta rezultatele programului de stat „Recuperarea ?i valorificarea istoric? a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din R.S.S. Moldoveneasc? în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953″, desf??urat de Muzeul Na?ional de Istorie a Moldovei ?i trei centre universitare în localit??ile din nordul, centrul ?i sudul Republicii Moldova.

Întâlnirea se va desf??ura joi, 2 martie 2017, de la ora 15, la Sala de Consiliu a Facult??ii de Istorie, etajul 1, Holul de Marmur?.