BuzzCamp

Prima edi?ie BuzzCamp – Game of Professions din acest an vine ca o completare a perspectivelor din care putem privi pia?a muncii. În cadrul evenimentului BuzzCamp 17, î?i vom oferi posibilitatea de a descoperi un joc ale c?rui reguli trebuie s? le cuno?ti sau s? le schimbi, pentru a reu?i s? câ?tigi ce ?i-ai propus la nivel profesional. Iar din proprie experien??, î?i spunem c? este vorba despre un joc la care nu ai nevoie de noroc. A?a c?, în timp ce-?i antren?m spiritul ludic pentru via?a ta profesional?, î?i oferim ?i un preview al viitorului t?u profesional. Noi punem la b?taie o triad? de premii – dezvoltare personal?, orientare în carier?, oportunit??i de angajare – iar tu trebuie s? te înscrii ?i s? joci fair.
La BuzzCamp 17 ne vom juca în 8 ora?e din ?ar?, fiecare dintre acestea având la baz? teme de discu?ii, conferin?e, workshopuri, speakeri motiva?ionali ?i companii care vor s? te ajute s? descoperi Surprise Card-urile din viitoarea ta carier?. ?i, de ce nu, Wild Card-urile din viitoarea lor echip?. Mai jos, po?i reg?si temele conferin?elor din Bucure?ti ?i din celelalte ora?e din ?ar? (Ia?i, Cluj-Napoca, Timi?oara, Craiova, Bra?ov, Sibiu, Constan?a) ?i explica?iile aferente.
Let the games begin!

Bucure?ti (14-15 martie)

Ziua 1 – 14 martie
Tema de dezvoltare personal?*: Decissone
Decide unde te potrive?ti în complexul board game al vie?ii tale profesionale, Decissone! Se întâmpl? s? prime?ti mai multe oferte de colaborare profesional?, într-o form? sau alta, în acela?i interval de timp. Ce ar trebui s? iei în considerare pentru a alege o anumit? companie? Salariul, beneficiile, posibilit??ile de înv??are ?i mediul de la birou sunt doar câteva dintre compensa?iile care te pot ajuta s? te hot?r??ti. Invita?ii de la BuzzCamp ne vor ajuta s? raport?m aceste dorin?e ?i nevoi pe care le avem în func?ie de nivelul de experien?? ?i de al?i factori importan?i, pentru a reu?i s? avans?m în jocul carierei prin deciziile pe care lu?m.
Tema de orientare în carier?*: Carieropoly
Construie?ti, dobânde?ti ?i câ?tigi cu ajutorul jocului Carieropoly! Cariera tinerilor poate porni doar construind experien?? în munc? pe baza abilit??ilor lor. Iar odat? ce experien?a începe s?-?i spun? cuvântul la locul de munc?, urmeaz? o alt? mutare în via?a personal? –inova?ii pe care le po?i aduce domeniului în care profesezi, cre?terea remunera?iei ?i a beneficiilor. Reprezentan?ii companiilor de la BuzzCamp ne vor ajuta s? tras?m acest drum c?tre succes ?i ne vor înv??a care sunt a?ii din mânec? pe care angajatorii îi iau în calcul la un interviu.


Ziua 2- 15 martie
Tema de dezvoltare personal?*: Identicrabble
Identicrabble este un joc de cuvinte deghizat într-o conferin??, care te înva?? cum s?-?i g?se?ti cuvintele potrivite pentru construirea brandului personal. Speakerii invita?i la BuzzCamp ne vor dest?inui mai multe din experien?a lor ?i ne vor înv??a cum s? juc?m acest board game atunci când trecem de la brandul personal din CV, la cel din social media ?i la timpul petrecut la birou. Construirea brandului personal este imposibil? dac? nu folose?ti cuvintele cheie potrivite, a?a c? descoper? literele lips? din prezentarea ta!
Tema de orientare în carier?*: Angajatan
Cucere?te-?i angajatorul preferat cu Angajatan! De multe ori, prima interac?iune pe care o ai cu angajatorul preferat este cea mai important? ?i te poate ajuta s? dai un start carierei tale. La BuzzCamp, nu respect?m conturul tradi?ional trasat pentru interviuri, ci ne juc?m împreun? cu reprezentan?ii companiilor prezente la eveniment, pentru a câ?tiga un loc rezervat în echipa lor sau pentru a afla câteva direc?ii care duc c?tre o carier? de succes.


Celelalte ora?e din ?ar? (21 martie – 27 aprilie)
Tema de dezvoltare personal?: Identicrabble
Tema de orientare în carier?: Carieropoly

*Pentru temele de orientare în carier? – speakerii de la companii;
*Pentru temele de dezvoltare personal? – speakerii adu?i de noi.