Anunț transfer de credite (semestrul II) – master

In atenția studenților-masteranzi:
Studenții care doresc să opteze pentru cursurile de la alte programe de master, trebuie să completeze
formularul tipizat și să-l trimită pe adresa: transfercreditemaster@gmail.com
Termenul final pentru trimitere este: duminică, 10 martie 2024, ora 23.59.
Transferurile se vor face numai către cursuri cu număr egal sau superior de credite și vor fi avizate
ulterior depunerii cererii de către coordonatorii programelor de master.

In eventualitatea in care se dorește un transfer la un curs oferit de o altă facultate din UB, este absolut
necesar acordul profesorului titular și al secretariatului facultății respective.