În atenția studenților ISTORIE IF AN III, care NU AU FĂCUT DELOC OPȚIUNI

Studenții de la ISTORIE IF AN III, care NU AU FĂCUT DELOC OPȚIUNI pentru:

ISTORIE_Anul III_cursuri speciale an III – 2 opțiuni

Discipline/locuri disponibile

• Corp și corporalitate în societățile tradiționale (Lect. A. Țârlea)                                    8

• Arheologie greacă (Lect. A. Lițu)                                                                                      14

• Egiptul Ptolemeilor (online Prof. M. Ciho)                                                                                   16

• Istoriografia românească în secolele 19-21 (Lect. A. Alexandrescu)                               15

• Mişcări totalitare în România interbelică (Prof. F. Muller)                                                         15

• Istoria Bucureștilor (online Prof. M. S. Rădulescu)                                                                      14

• Pretendența la tronul Țării Românești (Conf. M. Coman)                                                           11

• Africa în sistemul relaţiilor internaţionale contemporane (Lect. Dragoș Zaharia)                    21

• Revendicări sociale și politici reformatoare în Europa sec. al XX-lea (Conf. A. Mironov)          17

ISTORIE_Anul III _ cursuri opționale an III – 3 opțiuni

Discipline/locuri disponibile

 • Desen arheologic (Asist. I. Iliescu)                                                                                 18
 • Femeile în Mesopotamia antică (dr. I. Popa)                                                                13
 • Viața cotidiană în Transilvania în secolele XV-XVI (Conf. M. Diaconescu)                   32
 • Geografii culturale ale Europei Răsăritene sec. XVI-XIX (în engleză – Conf. M. Coman)         17
 • Religie şi cultură în Europa Occidentală 1800-1914 (Prof. O. Bozgan)                                    20
 • Istoria ideii europene (Conf. A. Mironov)                                                                     7

ISTORIE_Anul III _ cursuri metodologice an III – 1 opțiune

Discipline/locuri disponibile

 • Editarea digitală a materialului arheologic (Conf. M. Constantinescu)                                   22
 • Antropologia istorică: problematici, concepte, metode Cultura politică în România secolului XX (Prof. F. Muller)                                                                                         20

ISTORIE_Anul III _ atelier licență an III – 1 opțiune

Discipline/locuri disponibile

 • Atelier de licență în arheologie (Asist. I. Iliescu)
 • Atelier de licență în istorie antică (Asist. M. Marcu)
 • Istorie contemporană românească și mentalități (Lect. D. Popescu)
 • Istorie medievală și modernă românească (Conf. R. Nedici)
 • Istorie medievală și modernă universală (Lect. L. Damian)
 • Istorie contemporană universală (Lect. M. Mustățea/Lect. M. Ștefănescu)

 Vă rugăm ca să vă exprimați opțiunile până pe data de 29.02.2024, ora 23.00, prin trimiterea unui email, cu subiect ÎNSCRIERE CURS AN III ISTORIE către secretara secției ISTORIE IF, dna.Anișoara Mihai mihai.anisoara@istorie.unibuc.ro