Anunț privind ridicarea documentelor pentru studenții de la Master anul II.

Masteranzii din an terminal(anul  II –Master) sunt rugați să se prezinte pentru ridicarea diplomelor de bacalaureat  și licență în original  în perioada 15 mai – 31 mai 2023, de la secretariatul facultății (sediul Facultății de Matematică) în programul cu studenții:

                                           Luni: 12-14

                                           Marti: 14-16

                                           Miercuri: 12-14

                                           Joi: 14-16