În atenția studenților anului III – Istorie IF

În perioada 02 mai – 15 mai 2023, studenții anului III / 2022-2023 – Istorie IF sunt rugați să trimită o copie a foii matricole din liceu/altă facultate absolvită, orice alt certificat de competențe digitale, scanată, pe adresa de email mihai.anisoara@istorie.unibuc.ro, pentru echivalarea disciplinei  Utilizarea computerului pentru istorici (anul III, semestrul 2).