Programarea sesiunii de restanțe și reexaminări din perioada 20-26 februarie 2023

Reexaminări (disciplinele din anii anteriori)

Anii II și III licență și anul II master

Studenții sunt rugați să se înscrie la reexaminare* până vineri, 17.02.2023,  la ora 12.00 (cerere și chitanță) pe adresa de e-mail a secretarei de an. De asemenea vă rugăm să consultați cu atenție indicațiile din tabelul cu programarea examenelor.

* Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (art.24), studentul se poate prezenta la examen de două ori gratuit (examen și restanță), urmând ca  celelalte prezentări (reexaminări) să fie condiționate de plata unei taxe (50 lei/reexaminare)…Absența la examen reprezintă neprezentare, fără a permite reportarea caracterului gratuit al susținerii.

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301

Restanțe  (disciplinele din anul în curs, sem I)

   Anii I, II și III licență și anii I și II master

Studenții din anii I, II și III licență și anii I și II master care dau restanțe la disciplinele din anul în curs, semestrul I, nu trebuie să se înscrie la examen  și nici să plătească taxă pentru susținerea examenului de restanță.

Vă rugăm să consultați cu atenție indicațiile din tabelul cu programarea examenelor și să luați legătura cu profesorii în caz de neclarități.

ISTORIE IF SI ISTORIE ID

ISTORIA ARTEI

Relatii Internationale si Studii Europene

MASTER – ANUL I

MASTER-ANUL II