Universitatea din București anunță lansarea unei noi selecții pentru mobilități de studiu în cadrul proiectului SEE, pentru NTNU din Norvegia

În atenția cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor și studenților Facultății de Istorie interesați de istoria, guvernanța și gestionarea durabilă a resurselor naturale din Norvegia și România  

Universitatea din București a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studiu în cadrul proiectului SEE cu numărul 20-MOB-0007, director de proiect prof. univ. dr Bogdan Murgescu.

Sunt disponibile șapte mobilități de studiu la universitatea parteneră din proiect, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norvegia, în anul academic 2022 – 2023. Acestea vor fi finanțate conform bugetului proiectului pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic (dar nu mai mult de 6 luni). Grantul pentru subzistență este de 1200 euro/lună, grantul pentru transport fiind de 360 euro.

O scurtă prezentare a proiectului 20-MOB-0007 se găsește în documentul atașat, iar știrea se află la adresa:

Selecția pentru aceste burse are loc la nivel central, iar termenul limită de aplicație este 6 iunie 2022, ora 13:00.