Lista cadrelor didactice care pot coordona lucrări metodico știintifice în vederea obținerii gradului didactic I precum și temele orientative pentru lucrările de grad didactic