Cazare studenți în perioada sesiunii de examene mai-iunie 2022

Studenții care susțin examenele fizic și nu au domiciliul în București se pot adresa pentru cazare Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești, la adresa de email cazare@rectorat.unibuc.ro 

Emailul va cuprinde următoarele date:

– numele și prenumele;

– facultatea / anul / secția;

– perioada de cazare solicitată;

– motivul cazării (examene, restanțe, măriri).