Conferințele București-Chișinău, Ediția a III-a „Identitate, patrimoniu, globalizare”

CfP: Conferințele București-Chișinău, Ediția a III-a „Identitate, patrimoniu, globalizare” – Facultatea de Filosofie (unibuc.ro)

În data de 8 aprilie 2022, Facultatea de Filosofie și Facultatea de Istorie ale Universității din București și Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova organizează, în regim online, a treia ediție a seriei de Conferințe București-Chișinău cu tematica „Identitate, patrimoniu, globalizare”.

În contextul numeroaselor fenomene centrifuge și disruptive asociate globalizării, care se propagă și se resimt deopotrivă în România și Republica Moldova, conferința aduce în atenție problemele identității și patrimoniului, tot mai apăsat prezente în discuțiile purtate pe varii registre ideatice: social, politic, cultural, religios, etnic etc.

Lucrările conferinței constituie o excelentă ocazie de dezbatere și evaluare a situației actuale din perspectivele amintite, iar organizatorii așteaptă participarea celor mai importanți specialiști din domeniul științelor socio-umane.

Titlurile și rezumatele se vor trimite până la 01 martie 2022 prin intermediul formularului https://forms.gle/m7YpsGGViFyVNctQ7, iar rezultatele vor fi comunicate până la 15 martie 2022.

Comitetul de organizare

 • Prof. univ. dr. Marian PREDA, Rectorul Universității din București
 • Conf. univ. dr. Igor ȘAROV, Rectorul Universității de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Valentin Sorin COSTREIE, Prorector Rețele universitare și Relații publice, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Florentina NIȚU, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Sergiu MATVEEV, Decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU, Decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București
 • Academician Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU, Directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Constantin STOENESCU, Directorul Departamentului de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Liliana ROTARU, Directorul Departamentului de Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Dumitru DODUL, Directorul Departamentului de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Alexandru-Murad MIRONOV, Departamentul Relații Internaționale și Istorie Universală, Facultatea de Istorie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Ioan Carol OPRIȘ, Departamentul Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie, Universitatea di București
 • Drd. Lilian CIACHIR, Coordonatorul Catedrei UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Comitetul științific

 • Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU, Prorector Bugetare și Resurse Umane, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Valentin Sorin COSTREIE, Prorector Rețele universitare și Relații publice, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Florentina NIȚU, Decanul Facultății de Istorie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Viorel VIZUREANU, Decanul Facultății de Filosofie, Universitatea din București
 • Academician Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU, Directorul Școlii Doctorale de Filosofie, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Conf. univ. Cristian Vasile IFTODE, Directorul Departamentului de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Vasile Romulus BRÂNCOVEANU, Șeful Catedrei UNESCO pentru Interculturalitate, Bună Guvernanță și Dezvoltare Durabilă, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Lect. univ. dr. Marin BĂLAN, Directorul Centrului de Formare, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Savu TOTU, Directorul Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Lect. univ. dr. Laurențiu Marius GHEORGHE, Directorul Centrului pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. Eudochia SAHARNEANU, Departamentul de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Șarolta SOLCAN, Departamentul Istoria Romanilor si a Sud-Estului European, Facultatea de Istorie, Universitatea di București
 • Conf. univ. dr. Eugenia BOGATU, Departamentul de Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prof. univ. dr. Ion EREMIA, Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova
 • Conf. univ. dr. Ion GUMENÂI, Institutul de Istorie, Academia de Științe a Moldovei
 • Conf. univ. dr. Ioan Carol OPRIȘ, Departamentul Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, Facultatea de Istorie, Universitatea di București