IMPORTANT- În atenția studenților care și-au depus cererea/dosarul de bursă

În perioada 03.11.2020-09.11.2020 studenții care beneficiază de bursă (merit I și II pentru toți anii de studiu) și se regăsesc pe listele afișate astăzi sunt rugați să depună declarația de acceptare a bursei de merit I pe adresa de mail burse.istorie@unibuc.ro.

Studenții acceptați cu bursa socială care NU și-au depus inițial extrasul de cont (IBAN) să îl depună pe adresa de mail burse.istorie@unibuc.ro până la data de 09.11.2020.

Studenții care doresc să depună contestație în urma procesului de repartizare a burselor sunt rugați să trimită pe adresa de mail burse.istorie@unibuc.ro cerere de contestație. Aceasta trebuie să conțină:

  • nume, prenume, anul de studiu, secția, programul, tipul de bursă pentru care s-a candidat, motivul contestației, argumentarea și alte detalii considerate relevante în susținerea cererii de contestație.

Comisia a constatat faptul că pentru anul I, RISE s-a acordat 11 burse de merit, dar pentru locul 11 se găsește o medie identică cu a următorilor 2  (locurile 12 și 13). În aceste condiții s-a adopat criteriul de departajare, nota la proba de limba si literatura română în cadrul examenului de Bacalaureat; locurile 11 și 12 au o medie identică la această probă, astfel încât a fost transferată o bursă socială în contul burselor de merit pentru a putea fi acordate două burse.