În atenția candidaților înscriși la Facultatea de Istorie LICENȚĂ ID

Candidații înscriși la Facultatea de Istorie licență ID trebuie să completeze următoarele documente:

-contract de studii (2 exemplare) completat și semnat. Semnătura trebuie să fie olografă.

-formular de înscriere (un exemplar) completată și semnată. Semnătura trebuie să fie olografă.

Acestea se vor depune la secretariatul facultății în perioada 28 septembrie- 2 octombrie 2020.