Informații privind desfășurarea semestrului I pentru anul universitar 2020-2021

În urma ședinței de Consiliu a Facultății de Istorie din 7 septembrie 2020, a fost decisă desfășurarea activităților didactice în primul semestru al anului universitar 2020-2021 după formula ”mixtă cu preponderență online”. Vor fi realizate o serie de activități introductive pentru studenții din anul I licență și pentru unele programe de master și vor putea fi organizate alte activități didactice dedicate celorlalți ani în formațiuni de studio mici, respectând normele sanitare în vigoare.

Decizia urmează să fie confirmată/modificată de către Senatul UB și poate suferi modificări în funcție de evoluția situației pandemice. Detalii suplimentare, aplicabile fiecărui program de studii în parte, vor fi anunțate ulterior.