Admitere Scoala Doctorala 2020

Colocviul de admitere la doctorat va avea loc online în data de 17
septembrie 2020, începând cu ora 10.
Inscrierea candidaților se va face la secretariatul facultății, iar la dosar
trebuie să se depună și un CD, care să conțină următoarele documente:

 • memoriu de activitate ştiintifică ;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme ( în scris) în concordanţă cu domeniul
  conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza
  căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă ) şi foaia matricolă/
  supliment la diploma ;
 • diploma de master studii aprofundate şi foaia matricolă
  /supliment la diplomă . Absolvenţii de master din anul în care se
  susține examenul pentru doctorat, pot depune la dosar adeverinţa
  de absolvire a studiilor de masterat.