Anunț Admitere master didactic-Sesiunea septembrie 2020

Incepând cu sesiunea septembrie 2020, Universitatea din București organizeaza Admitere la master didactic (conform Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, din 12.06.2020) pentru mai multe domenii.

Facultatea de Istorie oferă posibilitatea înscrierii la specialitatea Istorie. Pentru a funcționa, programul trebuie să aibă un număr de minim 5 candidați admiși.

In sesiunea septembrie 2020 nu sunt scoase la concurs locuri cu taxă.

Candidații care nu sunt eligibili (au urmat un alt program de master cu finanțare de la buget) vor depune o cerere de înscriere la masterul didactic pe locuri cu taxă , la Secretariatul General al Universității.

Calendarul admitere:

 • Înscrieri: 7-21 septembrie ( program: luni-vineri;  09:00-14:00)
 • Evaluarea dosarelor: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 24 septembrie

19-20 septembrie nu este program de lucru cu publicul.

Dosarul de inscriere cuprinde:

 • Scrisoarea de intenție care urmărește motivația candidatului pentru cariera didactică;
 • Diploma de licență în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2020;
 • Suprimentul la diplomă sau alt act din care să rezulte media anilor de studii (pentru promoția 2020);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă;
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor CNRED (dacă este cazul);
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală-TIP;
 • Carte de identitate sau pașaport;

Criterii de evaluare:

 1. Scrisoare de intenție notată cu admis/respins;
 2. Media de la examenul de finalizare a studiilor (criteriu de selecție 100%).

Criteriu de departajare:

 1. Media anilor de studii.

Confirmarea locurilor se face prin depunerea diplomei de licență în original sau adeverința în original pentru promotia 2020 la sediul facultății în perioada 24-25 septembrie 2020.