Depunere cereri program Euro 200

Până pe data de 17 aprilie 2020, studenții interesați pot depune în baza legii nr. 269/2004 o cerere de sprijin financiar pentru achizitionarea de calculatoare prin programul Euro 200.

Studenții interesați de achiziționarea unui calculator, trebuie să îndeplinească normele metodologice prevăzute în Notărârea Nr. 297/2018 din 3 mai 2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004.  Pentru depunerea cererilor și a documentelor doveditoare în vederea stabilirii eligibilității solicitanților, nu va fi necesară deplasarea acestora la universitate ci, vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin intermediul poștei electronice.

Cererile și documentele doveditoare vor fi transmise pe adresa de email: activitatistudentesti@unibuc.ro, sau prin curier la adresa: Șoseaua Panduri, nr. 90, etaj 3, cam. 313- Direcția Cămine Cantine și Activități Studențești.

Pentru consultarea metodologiei de acordare a sprijinului financiar, dar și pentru alte detalii, accesați:

Programul a fost inițiat în 2004 de Guvernul României cu scopul stimulării achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, având ca obiectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. Prin Euro 200 au fost sprijiniți până în prezent peste 300 000 de elevi și studenți.