Concurs Conferentiar Pozitia 10 – DRIIU

Facultatea de ISTORIE

Departamentul de Relații Internaționale și Istorie Universală

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

Sesiunea mai-iulie 2019

Conferențiar, poziția 10

PROBA DE CONCURS:

Prelegere publică cu tema:

Schimbări și elemente de continuitate în poziționarea marilor puteri europene față de Imperiul Otoman în contextul Problemei Orientale (1833-1856)

Data și ora : 4 iulie 2019, ora 11.00

Locul desfășurării: sala 104, etaj I, Facultatea de Istorie, Universitatea din București (Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12)

Președintele comisiei,

Prof.univ.dr. Bogdan Murgescu