Concurs Conferențiar, pozitia 10 – DRIIU

FACULTATEA DE ISTORIE

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ISTORIE UNIVERSALĂ

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată

Conferențiar, poziția 10

Tematică:

  1. Structurile puterii în Imperiul Otoman (1300-1923).
  2. Problema Orientală în contextul relațiilor internaționale.
  3. Istoriografia procesului de modernizare în Europa și Imperiul Otoman.

NOTĂ:

1. Capacitatea de a selecta bibliografia relevantă pentru temele indicate este inclusă în procesul de evaluare a competențelor candidatului și este luată în considerare la acordarea punctajului.

2. Pentru prelegere, comisia selectează un subiect subsumat uneia dintre temele de mai sus. Subiectul prelegerii este anunțat public cu 48 de ore înainte de ora programată pentru începerea probei practice.