Conferința Națională „Lungul drum către casă: Diplomați români în cele două Războaie Mondiale”

Intrarea României în cele două războaie mondiale, de o parte sau de alta a unei alianțe, a avut printre consecințe și ruperea relațiilor diplomatice cu statele implicate în conflict de cealaltă parte a „baricadei”. Din acel moment, diplomații, în general, și cei români, în particular, au fost considerați inamici, iar „tratamentul” la care au fost supuși a fost diferit de la caz la caz.
La 100 de ani de la finalul primului război mondial și la 80 de la izbucnirea celei de-a doua conflagrații mondiale, vă propunem o abordare diferită asupra diplomaților români ce au activat în vreme de război. Nevoiți, uneori, să își lase întreaga avuție în orașele unde erau acreditați, șefii de misiune alături de personalul ambasadelor, legațiilor, consulatelor, au îndurat vicisitudine războiului: arestări, amenințări, încălcarea cutumelor diplomatice. Conferința va oferi istoricilor cadrul de dezbatere pentru aspectele complexe ale acestui „exil diplomatic” văzut prin studii de caz, destine individuale sau colective în război.

Conferința se desfăsoara 12-13 februarie la Centrul de Studii Turce al FIUB, sala 8, și este organizata de CST, FIUB si Facultatea de Istorie a Universitatii Al. I. Cuza din Iasi.

Program:

MARȚI, 12 FEBRUARIE 2019
Centrul de Studii Turce – FIUB, sala 8, Holul de Marmură

15.30 – 15.45 : DESCHIDEREA CONFERINȚEI

15.45–17.00 PANEL 1

15.45 – 16.05 / dr. Daniel Citirigă (Universitatea „Ovidius”Constanța), Diplomația Coroanei: Casa Regală a României în fața Primului Război Mondial
16.05–16.25 / dr. Emanuil Ineoan, (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca), Diplomați români la sud de Dunăre la începutul secolului XX – Atena, Durres, Ianina, Monastir, Salonic
16.25–16.45 / dr. Adrian-Bogdan Ceobanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Iași sau București? Opțiunile unor diplomați români în toamna anului 1916
16.45-17.00 / Discuții
17.00-17.15 / Pauză de cafea

17.15-19.00 PANEL 2

17.15–17.35 / dr. Andreea Dăncilă Ineoan (Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca), Consulatul României de la Budapesta în perioada Primului Război Mondial
17.35–17.55 / dr. Silvana Rachieru (Universitatea din București), „Prieten dușmanilor și dușman prietenilor mei” – Diplomați români la Constantinopol în timpul Primului Război Mondial
17.55–18.15 / dr. Laura Gheorghiu (Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe), Tratamentul diplomaților români în țările inamice după intrarea României în Primul Război Mondial
18.15 – 18. 35 / dr. Daniel Cain (Institutul de Studii Sud-Est Europene), Pățaniile unui diplomat în vremuri de război: scandalul Gurănescu (1918)
18.35-19.00 / Discuții

MIERCURI, 13 FEBRUARIE 2019
Centrul de Studii Turce – FIUB, sala 8, Holul de Marmură

10.00-11.35 PANEL 3

10.00-10.20 / dr. Alexandru Murad Mironov (Universitatea din București), Nicolae Titulescu şi Siguranţa Statului. Dosarul de urmărire a unui ministru de Externe căzut în dizgraţie
10.20-10.40 / dr. Vitalie Văratic (Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului), „Pe timp de război, diplomații nu vorbesc; ei revin în Patrie” – Retragerea misiunilor diplomatice din țările beligerante, participante la ostilitățile de pe Frontul de Est, iunie-iulie 1941
10.40-11.00 / drd. Ciprian Nițulescu (CNSAS), Între pace și război. Diplomați români pe continentul american (1940-1944)
11.00-11.20 / dr. Bogdan Schipor (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași), 1940: sfârșitul Letoniei, sfârșitul unei misiuni. Grigore Niculescu-Buzești și Ludvigs Ekis în fața drumului spre casă
11.20-11.35 / Discuții
11.35-11.50 / Pauză de cafea

11.50-13.05 PANEL 4

11.50 – 12.10 / dr. Adrian Vițalaru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Între Alianță și Axă. Opțiunile unor diplomați români în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
12.10-12.30 / dr. Mioara Anton (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” București), Războiul ca necesitate. Grigore Gafencu și ultimele zile ale Europei
12.30-12.50 / dr. Silviu Miloiu (Universitatea Valahia, Târgoviște), Un diplomat în slujba țării sale? Grigore Gafencu de la misiunea de la Moscova la misiunea din Occident (1940-1945)
12.50-13.05/ Discuții
13.00-14.15 / Pauză de prânz

14.15 – 15.55 PANEL 5

14.15-14.35 / dr. Emanuel Plopeanu (Universitatea „Ovidius” Constanța), Diplomaţie culturală în vreme de război: Institutul Cultural Român de la Ankara, între speranţe şi neîmpliniri (1943-1945)
14.35-14.55 / dr. Florin C. Stan (Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe), Florian Manoliu – un diplomat atipic, între fidelitatea faţă de ţară şi datoria faţă de semeni
14.55-15.15 / dr. Doru Liciu (Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe), Diplomații români din Reichul nazist și țările aliate acestuia după 23 august 1944
15.15-15.35 / dr. Metin Omer (Universitatea „Ovidius” Constanța), Un diplomat de tranziție. Grigore C. Moisil ambasador la Ankara (1946-1948)
15.35-15.55 Discuții

15.55-16.45 MASA ROTUNDA
Istoria diplomației românești, încotro? Premise, surse, stadiul cercetării
Concluzii