Workshop-ul C.I.C.R „Istoria contemporana romaneasca – directii de cercetare si metodologie” (1-2 noiembrie 2018)

42045521_1587849464653413_7658327443576455168_n.jpg            Cercul de Istorie Contemporana Româneasca al Facultatii de Istorie, Universitatea din Bucuresti si Konrad Adenauer Stiftung, organizeaza în perioada 1-2 noiembrie 2018 Workshop-ul C.I.C.R „Istoria contemporana româneasca – directii de cercetare si metodologie”.

Principalul obiectiv al evenimentului este de a-i ajuta pe studen?i s? aprofundeze cuno?tin?ele practice în domeniul cercet?rii istoriei contemporane. Studen?ii pasiona?i de istoria recent? au astfel atât oportunitatea de a participa la ateliere despre metodologia cercet?rii istorice, cât ?i de a-?i prezenta propriile lucr?ri academice.

Workshop-ul C.I.C.R „Istoria contemporan? româneasc? – direc?ii de cercetare ?i metodologie” se adreseaz? studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor care desf??oar? cercet?ri în domeniul istoriei contemporane a României (1914-2018) din domeniile ?i specializ?rile: Istorie, Istoria Artei, Rela?ii Interna?ionale, Studii Europene, ?tiin?e Politice, Filosofie, Studii Culturale, Litere ?i Arhivistic? sau orice alt? disciplin?/specializare relevant?.

Evenimentul se va desf??ura pe dou? paliere: o sec?iune dedicat? atelierelor de fixare a cuno?tin?elor metodologice specifice scrierii istoriei contemporane ?i o sesiune de comunic?ri ?tiin?ifice în cadrul c?reia participan?ii vor prezenta propriile cercet?ri. Persoanele selectate trebuie s? participe la toate activit??ile incluse în programul workshop-ului.

Cei interesa?i sunt invita?i s? completeze formularul accesibil online la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2ya2MD2xBs6EZ_QVujUh86Fh_yIQAABIhBHmUrv-AOPRFag/viewform?c=0&w=1

Termenul limita pentru înscrieri este 5 octombrie.

Rezultatele selectiei participantilor vor fi anuntate pe 10 octombrie 2018, pe pagina de Facebook C.I.C.R. https://web.facebook.com/CerculdeIstorieContemporanaRomaneasca/, dar si prin email, unde vor fi transmise toate detaliile organizatorice.

Organizatorii asigura cazarea si masa participantilor pentru perioada 31 octombrie – 2 noiembrie.

Nu se percepe taxa de participare.

Comitetul de Organizare: lector dr. Matei Gheboianu, Ilinca Iordache (KAS), drd. Ionu? Mircea Marcu, drd. Silvia Baumgarten ?i Francesca Savu.

Comitetul ?tiin?ific: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, conf. univ. dr. Florentina Ni?u, lector univ. dr. Matei Gheboianu, Ilinca Iordache (KAS).

Pentru informa?ii suplimentare pute?i accesa pagina Cercului de Istorie Contemporan? Româneasc? https://web.facebook.com/CerculdeIstorieContemporanaRomaneasca ?i adresa de email cicr.fiub@gmail.com.