Saptamana Bobocului la Istorie – Program

 

LUNI, 1 OCTOMBRIE

11.00 deschiderea anului universitar: cuvânt de bun venit din partea Decanului Facult??ii de Istorie, conf. univ. dr. Florentina Ni?u. Invitat special: domnul Prorector al Universit??ii din Bucure?ti, prof. univ. dr. Lauren?iu Vlad (amf. N. Iorga, etaj 1).

12.00 – prezentare ASID (Asocia?ia Studen?ilor la Istorie ”Dacia”) – amf. N. Iorga, etaj 1.

12.30 – întâlnire cu profesorii pentru studen?ii sec?iei de Istoria Artei – amf. V. Pârvan, etaj 3.

13.00 – prelegerea inaugural? pentru programul Istorie: prof. univ. dr. Bogdan Murgescu – "Istoria – preliminarii pentru un posibil ghid de utilizare"

13.30 – curs inaugural pentru programul Istoria Artei: Cosmin N?sui – curator, editor ?i manager de art? – “Ce face un istoric de art?? Artele plastice ?i profesiile istoricilor de art? în România de ast?zi” – amf. V. Pârvan, etaj 3.

14.00 – întâlnire de orientare pentru studen?ii programului RISE (I) – amf. N. Iorga, etaj 1.

 

MARTI, 2 OCTOMBRIE   

11.00 – 12.00 – Despre pre?edintele W. Wilson cu actorul JUDD BANKERT (eveniment organizat cu sprijinul Ambasadei SUA) – amf. N. Iorga, etaj 1.

12.00 – întâlnire de orientare pentru studen?ii programului RISE (II) – amf. N. Iorga, etaj 1

12.00 – întâlnire de orientare pentru studen?ii programului Istorie – amf. V.Pârvan, etaj 3.

14.00 – 14.30 – vizit? la Biblioteca facult??ii (întâlnire în fa?a S?lii de lectur?, etaj 2).

 

MIERCURI, 3 OCTOMBRIE

10.00 – prezentarea cercurilor studen?e?ti din Facultatea de Istorie (Cercul de Istorie Comparat? a Societ??ilor Antice, Cercul de Studii Muzeale, Cercul de Istorie Medieval?, Cercul de Istorie Militar?, Cercul de Istorie Oriental?, Cercul de Istorie Contemporan?, Cercul de Economie) – amf. Pârvan, etaj 3.

11.30 – prof. dr. Florin Muller: Istoricul român în tensiunile secolului XX (Sala de Consiliu, etaj 1).

12.30 – 13.00 – vizit? la Biblioteca facult??ii (întâlnire în fa?a S?lii de lectur?, etaj 2).

14.00 – tur ghidat în Centrul Istoric al Bucure?tiului organizat de Asocia?ia Studen?ilor la Istorie (întâlnire în holul facult??ii).

 

JOI, 4 OCTOMBRIE

10.00-10.30  – vizit? la Biblioteca facult??ii (întâlnire în fa?a S?lii de lectur?, etaj 2).

10.30 -12.00 – atelier de construc?ie a comunit??ii studen?ilor la Istorie (amf. Condurachi, etaj 4).

12.00 – vizit? la Muzeul Universit??ii (întâlnire în holul facult??ii).

 

VINERI, 5 OCTOMBRIE

10.00 – vizit? Biblioteca Na?ional? a României (întâlnire la 9.30 în holul facult??ii).

12.00 – tur ghidat la Muzeul Na?ional de Istorie a României (intrarea prin strada Po?tei, vis-à-vis de bis. Stavropoleos).

17.00 – conferin?? conf. dr. Maria Grajdian (Universitatea din Hiroshima): “Tradi?ional ?i modern. Universul anima?iei Ghibli ?i valorile familiei în Japonia contemporan?” (sala de lectur? periodice, etaj 2) – eveniment organizat de programul Masteral Istoria Ideilor, Mentalit??ilor ?i a Culturii de Mas?.