Concurs ocupare post vacant Lector 18 – Departamentul de Istoria Românilor ?i a Sud-Estului European

Proba practica? pentru evaluarea competent?ei didactice

Data: Vineri, 26 ianuarie, ora 11:00,
Loc desf??urare: Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, Sala 105

Tema: Ac?iunile României în momentul declan??rii Primului R?zboi Mondial -Anul 1914