Adresa plata online

În vederea îmbun?t??irii activit??ii de încasare a taxelor pentru studii universitare de licen??, master sau doctorat – anul universitar 2017-2018 – pentru studen?ii facult??ilor din cadrul UB ?i a cre?terii calit??ilor serviciilor oferite c?tre studen?i, la nivelul Universit??ii s-a creat oportuntiatea efectu?rii de tranzac?ii cu carduri.