Cuantumul taxei de studiu (lei) pentru anul universitar 2017-2018

 

CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU (în lei) PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
 valabile de la data de 01 octombrie 2017

 

LICENTA     IF si ID            (totii anii)                              3.100 RON

MASTER     IF                     (totii anii)                              3.100 RON

DOCTORAT                                    anul I                          5.000 RON

                                                         Anii II si III                 4.000 RON

 

Taxa de ?colarizare se pl?te?te la casieria universitatii din cadrul  Facultatii de Drept *, în cont  bancar **  sau on-line *** (detalii mai jos), pân? la data de 20 octombrie 2017 (semestrul I).

 Aducerea chitan?ei/dovezii de plat? (original ?i copie) la secretariat este OBLIGATORIE!

 

*Casieria Universit??ii din Bucure?ti (în aceea?i cl?dire cu Facultatea de Drept) – Bulevardul Mihail Kog?lniceanu 36-46, Bucure?ti 050107 (metrou Eroilor – Pia?a Operei)

Plat? taxe de ?colarizare, restan?e, etc.

Program casierie :

luni-joi 10:00-14:00

vineri 10:00-12:00

 

**Taxele de studii se pot pl?ti în urm?toarele conturi:

Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCURE?TI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301  (Licenta zi, Master, Doctorat, Conversie)

Cont IBAN: RO34RNCB0076010452620278  (Licenta ID)

BANCA: BCR SECTOR 5

Explica?ia: Tax? studiu  la licen?? / master / doctorat / Conversie/Nume ?i prenume student / Facultatea/ Anul de studiu

 

*** pe site-ul Universit??ii din Bucure?ti, la adresa  www.po.unibuc.ro, selectând facultatea ?i tipul de tax? de admitere pe care dori?i s? o pl?ti?i;

Taxa anuala de scolarizare este de 3.100 RON (licenta, master, conversie), a doua transa achitându-se pâna la sfârsitul lunii februarie 2018 (semestrul II).

 

ATEN?IE! Dovada de plat? (ordin de plat? / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat!