Decont Abonamente RATB – Martie 2017

Marti (28.03.2017) 12-14

Miercuri (29.03.2017) 12-16

Abonamentele RATB se vor deconta doar pentru studentii/masteranzii/doctoranzii de la buget in anul universitar 2016-2017 pana in 26 de ani.

Abonamentele vor fi decontate doar dac? num?rul cardului (inscrip?ionat în dreapta sus pe card) este lizibil. V? rug?m s? NU confunda?i num?rul care se afl? deasupra numelui titularului de card – care este o parte a CNP-ului – cu num?rul cardului, ce apare pe bonul fiscal.


La decontare trebuie s? prezenta?i doar bonul fiscal in original ?i copia cardului de c?l?torie.