Sesiunea Na?ional? de Comunic?ri ?tiin?ifice

A XII-a edi?ie a Sesiunii Na?ionale de Comunic?ri ?tiin?ifice A.S.I.D. î?i propune s? creeze un spa?iu propice dezvolt?rii profesionale ?i s? ofere posibilitatea schimbului de idei, informa?ii ?i perspective pentru participan?i. Prin tema aleas?, ”Mobilizarea ideilor. R?scoal?, revolt?, revolu?ie” urm?rim o extindere a perspectivelor de cercetare asupra mi?c?rilor sociale, a?a cum s-au manifestat ele de-a lungul istoriei, în diverse spa?ii culturale, din Antichitate ?i pân? în zilele noastre.

Data: 4-6 mai 2016

Organizator: Asocia?ia Studen?ilor la Istorie ”DACIA” (ASID)

Loca?ia: Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti

Tema: ”Mobilizarea ideilor. R?scoal?, revolt?, revolu?i

Înscrierea

Cei interesa?i sunt ruga?i s? trimit? rezumatul lucr?rii (de max. 500 cuvinte) la adresa de email: sncs.asid@gmail.com pân? pe data de 7 aprilie. Formularul de participare, poate fi completat pe site-ul www.asid-ub.ro.

Rezultatele selec?iei participan?ilor vor fi afi?ate pe site-ul www.asid-ub.ro, dar ?i prin email unde vor fi trimise toate detaliile organizatorice catre participan?i.

Taxa de participare

35 lei/persoan? (pentru acoperirea par?ial? a cheltuielilor aferente)

Mai multe detalii privind înscrierea sunt disponibile pe website www.asid-ub.ro